Termeni și condiții concursuri

  1. Introducere

1.1 Scopul acestui document, „Termeni și condiții concursuri”, este reglementarea completă și clară a termenilor și condițiilor participării la evenimente și concursuri organizate de AEM în România.

1.2 Fiecare concurs individual are reguli proprii. Regulile pentru competițiile individuale și redactarea prescurtată a regulilor privind materialele promoționale trebuie interpretate în conformitate cu acești termeni.

1.3 În momentul în care Concurentul completează formularul online, postează un comentariu sau altă acțiune în conformitate cu regulile unui anumit concurs sau eveniment, concurentul intră în concurs sau eveniment, acordându-și astfel consimțământul față de acești Termeni și condiții, pe care se angajează să îl respecte necondiționat.

1.4 Acești Termeni sunt valabili de la 1 ianuarie 2018.

  1. Definiții

AEM Asociația Europeană pentru Mobilitate este definită ca organizator și editor a acestor Termeni și condiții.

Bucharest Youth Card Plus Proiect dezvoltat de AEM ce are scopul de a organiza acțiuni de igienizare, plantare pomi, sesiuni de mentorat, donare de sânge sau orice altă acțiune de responsabilitate socială.

Concurent Concurentul reprezintă persoana care se înscrie la evenimentele sau concursurile organizate de AEM.

Concurs Orice competiție organizată de AEM în conformitate cu acești Termeni și condiții.

Eveniment Orice acțiune ce are loc online sau cu prezență fizică precum sesiuni de mentorat, plantare pomi, igienizare, donare de sânge sau orice alt tip de acțiune ce face parte din proiectul Bucharest Youth Card Plus

Premiu Premiul este bunul/serviciul/avantajul câștigat de concurent în urma participării la concurs și a extragerii, conform regulamentului specific fiecărui concurs.

FB Facebook pagina EYC Romania https://www.facebook.com/europeanyouthcard/

BYC Romania https://www.facebook.com/Bucharest-Youth-Card-100881741653297/

Web Site https://www.europeanyouthcard.ro

Home

Legitimație înseamnă legitimația European Youth Card sau Bucharest Youth Card, care poate fi eliberată de AEM sau un alt distribuitor autorizat în conformitate cu aceste Reguli.

III. Dispoziții generale

3.1 Organizatorul concursului/evenimentului este AEM, cu sediul în București, Str. Lotru 43, sector 1.

3.2 Ora și locația Concursului sunt întotdeauna determinate de regulile specifice ale fiecărui concurs. Concursurile/Evenimentele pot avea loc pe FB, pe alte rețele sociale, pe Web sau cu prezență fizică.

  1. Concurent

4.1 Concurenții nu pot fi decât o persoană fizică – cu vârsta mai mare de 16 ani cu adresa de livrare în România, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile specifice ale concursurilor sau evenimentelor.

4.2 Persoanele cu vârsta sub 16 ani pot participa la concurs sau eveniment doar cu consimțământul reprezentantului lor legal (de exemplu, părinții).

4.3 AEM poate verifica în orice moment și dacă constată că un astfel de concurent nu a primit un consimțământ de către reprezentantul legal, are dreptul de a exclude concurentul din concurs sau eveniment fără compensație. AEM are dreptul, în orice moment, să solicite consimțământul scris al reprezentantului legal, iar concurentul este obligat să transmită către AEM acest consimțământ scris al reprezentantului legal. În cazul în care concurentul nu depune acordul scris al reprezentantului legal în termen de 4 zile de la data trimiterii cererii AEM (sau a persoanei autorizate), acesta va fi exclus din concurs/eveniment.

4.4 Toate persoanele aflate în relații de muncă sau în relații similare cu AEM precum și persoanele apropiate acestora sunt excluse din Concurs dar nu si din cadrul evenimentelor ce fac parte din proiectul Bucharest Youth Card Plus

4.5 Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs sau eveniment sau care acționează în încălcarea acestor Termeni și Reguli ale concursului sau evenimentului specific nu vor fi incluse în concurs sau eveniment. Chiar dacă o persoană îndeplinește anumite condiții câștigătoare, de exemplu din cauza informațiilor false pe care le-a furnizat, el nu devine câștigător și nu are dreptul la o victorie. În acest caz se alege un alt câștigător care îndeplinește condițiile de participare.

4.6 O condiție pentru câștigarea unui concurs este o legitimație validă EYC sau BYC, dacă nu se specifică altfel în Regulile specifice ale fiecărui concurs.  În cadrul evenimentelor nu este obligatoriu ca participanții să aibă o legitimație EYC sau BYC validă.

4.7 Concurentul are dreptul să participe la fiecare concurs cel mult o dată. În cazul participării repetate, concurentul este exclus din întreaga competiție. Concurentul are dreptul să participe la oricâte evenimente dorește în cadrul proiectului Bucharest Youth Card Plus

  1. Câștigători și premii (reguli aplicabile doar pentru concursuri, nu și pentru evenimente)

6.1 Câștigurile și numărul de câștigători sunt definițe întotdeauna în Regulile Specifice ale fiecărui concurs.

6.2 Câștigătorul este determinat sau selectat conform Regulile Specifice ale fiecărui concurs.

6.7 Câștigătorul va fi contactat pentru a primi premiul în termen de 14 zile de la data anunțării câștigătorului.

6.8 În cazul în care concurentul nu răspunde la un apel câștigător sau la alt mesaj AEM timp de 3 zile, se va alege alt câștigător.

6.9 În cazul în care concurentul nu își poate dovedi identitatea în momentul câștigării premiului, dreptul său la câștig va fi anulat de către AEM.

6,10 Premiile sunt predate către câștigător după cum urmează:

  • 1. Premiul este predat personal câștigâtorului
  • 2. Premiul este predat prin  email la adresa câștigătorului
  • 3. Premiile sunt trimise prin poștă, caz în care câștigurile sunt trimise numai adreselor de pe teritoriul României.
  1. Dispoziții finale

9.1 Prin intrarea în concurs sau eveniment, toți concurenții se angajează să respecte acești termeni și condiții. AEM își rezervă dreptul de a modifica Termenii sau de a opri, întrerupe sau amâna concursul sau evenimentul.

9.2 Dacă concursul este organizat printr-o rețea socială , Concurentul trebuie să participe la concurs exclusiv prin propriul său profil personal.

9.3 Niciun comentariu nu poate conține expresii pornografice, erotice sau vulgare și nu poate conține expresii rasiste sau ofensive.

9.4 AEM nu va fi răspunzator pentru nicio informatie incorecta in legatura cu Concursul (indiferent daca este cauzata de un factor uman sau un defect tehnic).

9.5 AEM nu va fi responsabil pentru nicio dificultate tehnică sau de telecomunicații sau defecțiuni apărute în timpul Concursului sau evenimentului, viteza de conectare tehnică sau orice alte deficiențe, inclusiv orice nerealizare de e-mailuri și daune care ar putea apărea pe calculatorul sau pe alt dispozitiv al Concurenților sau al oricărei alte persoane care participă la concurs sau eveniment. AEM nu este, de asemenea, responsabilă de eșecul oricărei persoane de a intra în concurs în urma unei eventuale defecțiuni tehnice sau a supraîncărcării traficului.

9.6. Rezultate concursului sunt finale, fără niciun apel.

9.7 AEM își rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii și condițiile pentru concursuri, orice modificare fiind prezumată ca fiind luată la cunoștință de către orice persoană în momentul înscrierii în orice concurs sau eveniment organizat de și în parteneriat cu AEM